Víte, co dělají chartisté?

Neděle 10. března

person-731479_960_720

Chartisté jsou investoři, kteří se při svém investičním rozhodování řídí výhradně grafickými vyobrazeními, útvary a obrazci. Snaží se nalézt ten správný okamžik pro prodej nebo koupi z grafu. Jejich název je odvozen z anglického pojmu chart a správná výslovnost těchto investorů je tedy „čartysté“.

Chartisté jsou investoři, kteří se při svém investičním rozhodování řídí výhradně grafickými vyobrazeními, útvary a obrazci. Snaží se nalézt ten správný okamžik pro prodej nebo koupi z grafu. Jejich název je odvozen z anglického pojmu chart a správná výslovnost těchto investorů je tedy „čartysté“.

Výhodou chartistů je, že tímto způsobem mohou zkoumat jakýkoliv investiční nástroj a odhadovat jeho chování do budoucnosti. V podstatě je možné takto zkoumat všechno, co lze uspořádat do grafického vyobrazení. Chartisté zkoumají zejména vývoj kurzů cenných papírů, a to v souvislosti s objemem provedených obchodů. V grafech pak hledají různé obrazce, tvary či vzory a věří, že odhalí pokračující trend nebo nějaký systém, díky kterému mohou odhalit budoucí chování na trhu.

Chartisté se pokoušejí na základě grafů zjistit, zdali růst či pokles kurzu bude pokračovat, jak dlouho potrvá nebo zdali již končí. K tomu, aby takové chování odhalil mu stačí pouhý graf a další údaje o trhu již nepotřebuje. Nepracuje tedy s dalšími makroekonomickými daty či politickými událostmi. Naopak investoři věří, že tyto údaje jsou již v grafu zahrnuty.

Jednoduše řečeno, chartisté věří, že z grafů zjistí, kam se bude kurz či cena dále vyvíjet. Věří, že, grafy přinášejí zprávy o tom, kam se trhu bude dále ubírat. Chartisté sledují několik základních a dílčích trendů v rámci vývoje kurzu jednoho cenného papíru.

Primární trend sleduje směr vývoje kurzu v rámci období delšího než jeden rok. Další trendy se pak zaměřují i na jinak dlouhá období, obvykle se jedná o 90 či 200 dnů. Po analýze těchto trendů je vytvořen takzvaný trendový kanál, uvnitř kterého se kurzy pohybují. Pokud tento vytvořený kanál trend opustí na předem stanovenou dobu, například na více než tři dny, jde o signál k nákupu či prodeji. Může jít přitom o jakékoliv vybočení z tohoto kanálu, které je vždy považováno za jistý signál.