Jak investovat

Tři klíčová pravidla investování

Začněte co nejdříve, ideálně ještě dnes

Pokud uvažujete nad zásadní otázkou, kdy byste měli s investováním začít, vězte, že čím dříve začnete, tím lépe pro vás. V investování totiž platí klíčový zákon tzv. složeného úrokování, který říká, že výnosy se v průběhu času dále zhodnocují, přičemž s přibývajícím časem se tento efekt se zvyšující se mírou, tzv. exponenciálně zvyšuje.

Pokud dnes zainvestujete sto tisíc korun s cílovým investičním horizontem pěti let s průměrným ročním výnosem 5 %, po pěti letech bude mít na svém účtu 128 tisíc (=100 000 krát 1,05 na 5). Celkový výnos tak bude činit 28 % a nikoliv 25 % (5 let krát 5 %). 3% dodatečný výnos je právě představován dalším zhodnocením výnosů z prvních let. Pokud ovšem začnete investovat s investičním horizontem 20 let, pak budete mít na konci této periody na svém účtu přibližně 265 tisíc. Celkový výnos tak bude činit 165 % a nikoliv 100 % (20 let krát 5 %). Vidíme, že zde činí celkový dodatečný výnos z průběžného zhodnocování dosažených výnosů dokonce 65 %.

Jak je tedy z tohoto případu jasně vidět, čas hraje ve váš neprospěch a je opravdu ideální nechat vaše úspory “pracovat” co nejdéle.

Akceptujte krátkodobě vyšší riziko prostřednictvím akciových investic

Pokud plánujete investiční horizont delší než 10 let, většina vašich peněz by měla být vložena do akciových investic. Ty jsou sice z krátkodobého hlediska nejrizikovějším typem investic s největší krátkodobou kolísavostí, nicméně v dlouhém investičním horizontu je toto zvýšené krátkodobé riziko dostatečně kompenzováno mnohem vyššími výnosy, například oproti dluhopisovým investicím, které si v krátkodobém horizontu měsíců či kvartálu oproti akciím tolik nekolísají, nicméně v dlouhodobém horizontu vám rozhodně vysoké zhodnocení vašich úspor nepřinesou. Toto přitom platí dvojnásob v dnešní době rekordně nízkých úrokových sazeb.

Vyberte si spořící plán s pravidelnými měsíčními úložkami

Pokud budete investovat pravidelně každý měsíc určitou konstantní částku, budete aplikovat dlouhodobě osvědčené pravidlo tzv. průměrování nákladů v čase, které zajistí, že budete své peníze v dlouhodobém horizontu zainvestovávat za o něco nižší než průměrné ceny. Když jsou tržní ceny finančních instrumentů na finančních trzích níže, nakoupíte více jejich jednotek, pokud jsou jejich tržní ceny výše, nakoupíte jednotek méně. Celkovým efektem ovšem budou pro vás relativně příznivé nákupní ceny a navíc se vyhnete riziku časování trhu, že v určitý nevhodný okamžik těsně před větším tržním propadem zainvestujete větší částku peněz.

Pokud se budete těchto tří pravidel v rámci vašich investic držet, budete mít z velké části vyhráno.