(Ne) známe tajemství kapitálového trhu

Úterý 12. března

girl-1076998_960_720

Většina, respektive všichni, přicházejí na kapitálový trh proto, aby zbohatli. Využívají k tomu různé teorie a osvědčené investiční strategie, bohužel mnozí z těchto jedinců končí ve ztrátě. Vždy však platí, že jakákoliv investiční strategie může fungovat pouze do doby, než ji odhalí také ostatní účastníci trhu. Jakmile se stane takové tajemství věcí veřejnou, chování trhu se okamžitě mění.

Většina, respektive všichni, přicházejí na kapitálový trh proto, aby zbohatli. Využívají k tomu různé teorie a osvědčené investiční strategie, bohužel mnozí z těchto jedinců končí ve ztrátě. Vždy však platí, že jakákoliv investiční strategie může fungovat pouze do doby, než ji odhalí také ostatní účastníci trhu. Jakmile se stane takové tajemství věcí veřejnou, chování trhu se okamžitě mění.

 

Jakákoliv úspěšná strategie uplatňovaná na kapitálovém trhu přestává být úspěšná ve chvíli, kdy se stane komerční. Tedy, kdy ji začnou uplatňovat i další investoři. Je proto dobré spoléhat zejména na vlastní neveřejné know-how. Snažte se proto neřídit chováním ostatním investorů. Je řeč zejména o možném zneužití měření optimismu a pesimismu na trhu. I tato teorie totiž při masovém využití přestává fungovat.

 

Teorie radí kupovat cenné papíry a další investiční nástroje ve chvíli, kdy veřejné mínění ukazuje nejhlubší bod pesimismu, naopak radí prodat tyto cennosti, když je optimismus na svém vrcholu. Ovšem v takovém případě, kdy se všichni investoři tímto budou řídit, se bude chovat trh naprosto odlišným způsobem, než původní teorie zamýšlela.

 

Nalezení jakéhokoliv fungujícího systému je tedy v rámci kapitálového trhu naprosto nemožné. I kdyby někdo tento systém znal a publikoval jej, či by bylo možné si jej zakoupit, v té chvíli by přestal existovat a správně fungovat. V současné době využívá každý investor vlastní systém, který mu třeba částečně funguje. V žádném případě se však nedoporučuje věřit komplexním systémům, díky kterým můžete na kapitálovém trhu zbohatnout. Většina investorů se řídí svými vlastními zkušenostmi a často je potřeba nepodléhat emocím a citům. Současně je potřeba zapojit vlastní intuici a očekávat zisky zejména v dlouhodobém období. A právě to je tajemství kapitálového trhu.